Berita
Rumah > Berita > Kandungan
Apakah Peraturan Lampu Isyarat?
- Apr 09, 2018 -

Perkara 1 Peraturan ini digubal untuk tujuan mengukuhkan pengurusan lalu lintas bandar, memudahkan pengangkutan dan menjaga keselamatan lalu lintas untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi negara.

Perkara 2 Organs, anggota tentera, kumpulan, syarikat, kakitangan sekolah, pemandu kenderaan, warganegara, dan semua kakitangan yang membuat lawatan sementara ke bandar mesti mematuhi peraturan dan mematuhi perintah polis trafik.

Perkara 3 kakitangan pengurusan dan penumpang kenderaan di jabatan, unit ketenteraan, organisasi, perusahaan, sekolah, dan jabatan lain tidak boleh dipaksa untuk membiarkan orang yang memandu melanggar peraturan ini.

Perkara 4 Sekiranya tiada peruntukan dalam peraturan ini, kenderaan dan pejalan kaki mesti lulus tanpa menjejaskan keselamatan lalu lintas.

Perkara 5 Pemanduan kenderaan dan tergesa-gesa dan menunggang ternakan hendaklah semua berjalan di sebelah kanan jalan raya.

Perkara 6 Penggunaan trotoar, kereta api atau aktiviti lain yang menghalang lalu lintas tidak dibenarkan tanpa kebenaran biro keselamatan awam tempatan.

Pasal 7 Fasilitas keamanan seperti penjaga pintu harus dipasang di persimpangan antara kereta api dan jalan.