Pengetahuan
Rumah > Pengetahuan > Kandungan
Jenis lampu isyarat
- Apr 09, 2018 -

Lampu isyarat terdiri daripada lampu merah, hijau, dan kuning. Lampu merah menunjukkan bahawa petikan itu dilarang, cahaya hijau menunjukkan bahawa petikan itu dibenarkan, dan lampu kuning menunjukkan amaran. Lampu isyarat dibahagikan kepada: lampu kenderaan bermotor, lampu kenderaan bukan motor, lampu crosswalk, arahan yang menunjukkan lampu (lampu panah) dan sebagainya.

Lampu isyarat kenderaan digunakan untuk mengarahkan isyarat merah, kuning, dan hijau kenderaan, dan ditetapkan di tempat yang mudah dilihat di persimpangan. Lampu isyarat kenderaan bermotor adalah satu set tiga unit pekeliling tanpa corak merah, kuning, dan hijau. Mengarahkan lalu lintas kenderaan bermotor; lampu isyarat lorong terdiri daripada corak berbentuk garpu dan pola anak panah untuk memandu kenderaan di lorong untuk mengikuti arahan; lampu penunjuk arah adalah satu set lampu yang terdiri daripada tiga anak panah berwarna merah, kuning dan hijau. Untuk membimbing kenderaan motor untuk menyampaikan arah yang ditunjukkan.